Aktuality

Otvorenie školského roka

31.08.2021 15:34

Otvorenie školského roka 2021/2022

27.08.2021 13:59
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Trsticiach oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa začne 2. septembra o 10-tej hodine v triedach školy. Žiaci si majú zobrať so sebou školské tašky, prezúvky a ochranné rúško. Prosíme zákonných zástupcov žiakov prvého ročníka, aby svoje dieťa odprevádzal  iba jeden z nich.   Z príležitosti začatia nového školského roka 2021/2022 sa dňa 5.septembra 2021 o 10.30 hod.  uskutoční svätá omša Veni sancte pre žiakov a pedagógov , na ktorej budú školské tašky prvákov posvätené.  Tešíme sa na vás a želáme úspešný štart do nového školského roka! vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx  vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka.docx 

covid semafor

26.08.2021 11:40
Základná škola s materskou školou, Trstice 647, 925 42 Trstice Manuál školský Covid semafor   Uvedené informácie vychádzajú z verzie 1.0 Školského semaforu, zverejneného 17. 8. 2021. Aktuálnu verziu dokumentu nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor. O zmenách vás budeme vždy informovať.   Základné info Podľa nového Covid Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého školského roku bude prerušené vyučovanie len na úrovni triedy, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak alebo zamestnanec, pôjdu žiaci z tejto triedy do štrnásťdňovej karantény, okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali Covid-19). Výnimku z karantény oznamuje rodič predložením Oznámenie_vynimka_z_karanteny.pdf   Vyhlásenie o bezpríznakovosti Vyhlásenie sa predkladá pri nástupe do školy a vždy po každom prerušení dochádzky v trvaní TRI a viac dní, vrátane víkendov a...

Letná škola

04.08.2021 10:37
Milí rodičia a žiaci! Polovičku prázdnin máme za sebou a nás čaká od pondelka letná škola. Posielame vám program a základné informácie ohľadne budúceho týždňa. Tešíme sa na vás!   Informácie pre rodičov a program letnej školy 9. – 13. 8. 2021 Každý deň začíname o 7,00 h a letná škola končí každý deň o 14,00 h. Poprosíme pre deti zabezpečiť každý deň čisté rúško, deky, šiltovky, zošit a písacie potreby, v stredu aj opaľovací krém a kinedril (ak je to potrebné). Pri nástupe do letnej školy bude dieťa potrebovať vyplnený formulár – Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti vyhlásenie.docx (24,9 kB) Program letnej školy: program.pdf (167517)  

zbierka

06.06.2021 21:30

PLÁN ADAPTAČNÉHO OBDOBIA

14.04.2021 21:35
PLÁN ADAPTAČNÉHO OBDOBIA VZDELÁVANIA ŽIAKOV PO NÁVRATE DO ŠKÔL od 12.4.2021 na ZŠ s MŠ v Trsticiach  spracovaného na základe rozhodnutia ministra školstva z 12. apríla 2021 pod číslom 2021/12811:1-A1810   Riaditeľka Základnej školy s materskou školou so sídlom v Trsticiach vydáva tieto pokyny zahrnuté v Pláne adaptačného obdobia vzdelávania žiakov školy zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v škole na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR a ŠPÚ s účinnosťou od 12.4.2021 do 30.6.2021. Tento Plán sa môže meniť dodatkami na základe rozhodnutia ministra školstva, príslušného RÚVZ, rozhodnutia riaditeľa školy po súhlasnom stanovisku zriaďovateľa vo vzťahu k celoštátnemu/regionálnemu Covid automatu/epidemiologickej situácie na škole. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo...

Veľká noc

02.04.2021 21:02

Oznam - prezenčné vyučovanie

25.03.2021 11:27
Dobrý deň! OZNAM Vážení rodičia, zisťujeme záujem zákonných zástupcov o pretestovanie dieťaťa kloktacím testom v škole za účelom možného nástupu na prezenčné vyučovanie po veľkonočných prázdninách. Výsledky testu budú rodičom zaslané formou sms/ emailom do 72 hodín po odobratí vzorky povereným zamestnancom školy. Je potrebné vyplniť a podpísať 2 tlačivá a doručiť do školy do 26.3.2021/vrátane/. Príloha-č.-1B-Kloktanie.docx Príloha-č.-1A-TT-kraj-kloktanie.rtf  

ŠKD

05.03.2021 14:40
VÁŽENÍ RODIČIA, opätovne Vám ponúkame možnosť umiestniť Vaše dieťa (1.-4. roč. ) do ŠKD v našej ZŠ. Nakoľko v nasledujúcich troch týždňoch je potrebné maximálne obmedziť mobilitu obyvateľstva SR, oznamujeme Vám v súlade s Uznesením vlády číslo 123/2021, podmienky prevádzky našej základnej školy: 1. Od 8. marca 2021 môžu ŠKD v ZŠ navštevovať len deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu ako prácu z domácnosti. Zároveň podpisujú Čestné vyhlásenie, pre potreby školy, že do zamestnania dochádzajú. 2. Jeden zákonný zástupca, privádzajúci a odvádzajúci dieťa do ŠKD sa preukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Vyjadrením sa k zdravotnému stavu je vypísanie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. 3. Tlačivá na stiahutie nájdete nižšie, v prípade, ak si tlačivá neviete vytlačiť a vyplniť budú vám k...

Prijímacie skúšky na stredné školy

23.02.2021 16:24
usmernenie pre prijímacie skúšky na stredné školy.pdf 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>