Rodičovské združenie

Milí rodičia! Srdečne Vás pozývame dňa 25.11. 2019 na triedne rodičovské združenie od 15:00 do 17:00, formou konzultačných hodín. Tešíme sa na vašu účasť!