Zápis do 1.ročníka

Základná škola s materskou školou

925 42  Trstice 647

Oznámenie

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že v termíne od 15.4.2020 do 30.4. 2020 sa  uskutoční zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ bez prítomnosti dieťaťa.

 Zapísať sa môžete:

 

1. Osobne, dňa 16.4. 2020 od 9:000 do 12:00 hod v riaditeľni ZŠ s MŠ Trstice. Poprosíme priniesť rodný list dieťaťa resp. fotokópiu rodného listu.

2. Zaslaním vyplnenej dokumentácie na adresu školy (ZŠ s MŠ Trstice 647, 92542).

3. Vhodením vyplnenej dokumentácie do schránky školy umiestnenej pri vonkajšej bráne. Obálku poprosíme označiť heslom ZÁPIS DO 1. ROČ.

Potrebné dokumenty nájdete na webovej stránke školy www.zstrstice-sk.webnode.sk  .                       

    

 Telefón                       E-mail                                Internet                                     IČO

0918695142           zstrstice1@post.sk           zstrstice-sk.webnode.sk              37838377   

                                                     

Dotaznik_k_zapisu_do_prveho_rocnika_ZS.pdf (202578)