Aktuality

Oznam k školskému vyučovaniu

15.01.2021 15:43
Milí rodičia! Oznamujeme rodičovskej verejnosti, že na základe vyjadrenia ministra školstva zo dňa 14. 01.2021 naďalej platí vydané rozhodnutie zo dňa 08. 01. 2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení. V týždni od 18. 01. do 22. 01. 2021 ostáva ZŠ s MŠ naďalej v prevádzke: • pre deti a žiakov zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry, • pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Ak Vaše dieťa potrebuje s učením pomôcť, kontaktujte triednu učiteľku, triedneho učiteľa. Zabezpečíme žiakom individuálne vyučovacie hodiny nad rámec platného rozvrhu. Dávajte si pozor, chráňte si zdravie.

Návrat do škôl

05.01.2021 14:02
 Základná škola s materskou školou, Trstice 647, 92542 Trstice Návrat do škôl 2021 /5.1.2021/   Od 11. januára do 18. januára budú všetky triedy základnej školy pokračovať dištančným spôsobom výučby/ online/. Budú sa realizovať online hodiny cez ZOOM, aktivity cez Messenger a zadávanie úloh bude prebiehať cez Škola na webe. Účasť na vyučovaní je povinná. V prípade technického problému kontaktujte triednych učiteľov. Ďakujeme rodičom , že dôvod neúčasti žiaka na hodinách vopred pedagógom oznámia a následne sa budú informovať o obsahu prebratého učiva. Triedne a predmetové skupiny vytvorené na Messengeri slúžia výlučne pre potreby žiakov, pre ich komunikáciu s pedagógom. Komunikácia s pedagógmi bude prebiehať v čase od 7:30 do 16:00 a platia všeobecne záväzné pravidlá slušnosti a úctivej komunikácie.  V prípade záujmu otvoríme školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z...

Hodnotenie dištančného vzdelávania

18.12.2020 10:28
Hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021   Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania: zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. Zásady hodnotenia: Primárne vzdelávanie Pri hodnotení sa budú brať do úvahy známky z predmetu, ktoré žiak získal do prerušenia vyučovania.   Projekty a úlohy, ktoré žiak vypracoval.   Práce, ktoré budú vyžiadané počas dištančného vzdelávania, môžu byť hodnotené: známkou percentami bodmi slovným komentárom čítanie, ústna odpoveď môžu byť cez video hovor hodnotené slovne.   Počas dištančného vzdelávania sa ruší povinnosť písať kontrolné písomné práce, slohové písomné práce a kontrolné diktáty.   Odovzdané práce, ktoré budú...

Vianočné prázdniny

14.12.2020 18:28
Vianočné prázdniny Milí rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa vianočné prázdniny uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od pondelka 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 (vrátane). Ministrestvo školstva ešte pracuje na záväzne platnom predpise k otváraniu škôl pre 2. stupeň po vianočných prázdninách, preto Vám nevieme viac povedať o podmienkach otvorenia školy. Keď bude zverejnený, budeme Vás informovať.

Radostné vianoce

24.11.2020 18:27
Vážení rodičia, milí žiaci! Čo si myslíte, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Poďte to s nami zistiť . Blížia sa nám Vianoce a preto sme sa rozhodli, že sa s vašou pomocou zapojíme do celoslovenskej zbierky a urobíme radosť tým, pre ktorých je toto obdobie mimoriadne ťažké. Milým a praktickým darčekom potešíme seniorov v Zdravotno- sociálnom centre Sv. Alžbety. Pripravíme pre nich vianočné krabičky naplnené malými pozornosťami. Presné pravidlá, ako majú krabičky vyzerať a čo majú obsahovať nájdete na letáku, alebo na stránke www.kolkolasky.sk. Krabičky môžete odovzdať na našej škole, do piatku 4.12.2020. Nech sú Vianoce pekným obdobím pre všetkých!

usmernenia, opatrenia

02.11.2020 19:24
JEDNODUCHO A PREHĽADNE Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády pribudli na stránku minedu.sk nové usmernenia a opatrenia. Pre lepšiu prehľadnosť sme pre Vás pripravili jednoduché infografiky, ktoré Vám pomôžu zodpovedať otázky, čo robiť v prípade, ak ste zamestnanec školy, ak ste rodič a máte dieťa v škole. Všetky ďalšie podrobnosti nájdete v dokumentoch: https://lnk.sk/ywsz/ https://lnk.sk/mcuz  

dištančné štúdium

26.10.2020 17:44
Základná škola s materskou školou v Trsticiach Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s platnosťou od 26. októbra do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v: základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku /2.stupeň/ ·  2. stupeň – prechádza na dištančné vyučovanie, ·  do 30.11. sa rozhodne, či sa vrátia žiaci do škôl, či sa nezatvorí prevádzka MŠ a 1. stupňa, ·  jesenné prázdniny 30.10.,  2.11. (dezinfekcia testovacích miest - zabezpečí MO SR), ·  ďalšie školské prázdniny 6.11., 9.11. (dezinfekcia testovacích miest) , ·  komunikuje sa zmena ďalších prázdnin - ešte nie je rozhodnuté Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu. Zároveň sa v školskom roku 2020/2021 až do odvolania vo všetkých školách a školských zariadeniach nemôžu uskutočniť školské aktivity podľa...

Súťaž - Športová akadémia

22.10.2020 20:58
Naša škola sa zapojila do súťaže Športová akadémia Mateja Tótha, podporte Nás hlasovaním, dakujeme. Kliknutím na link nižšie môžete každý deň hlasovať, čím viac hlasov dostaneme, tým je väčšia šanca výhry.   www.akademia.o2.sk/hlasovanie/6086  

Do školy na bicykli

23.09.2020 21:00
Aj naša škola sa zapojila do celoslovenskej kampane " Do školy na bicykli ", pozrite si zaujímavé video a ceny ktoré môžete vyhrať. www.doskolynabicykli.sk/  

Začiatok šk.roka 2020/2021

27.08.2020 19:28
dotazník.docx  
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>