Aktuality

Oznam - šk. rok 2020/2021

20.08.2020 11:42
Milí žiaci, vážení zákonní zástupcovia, bezpečný návrat do školských lavíc dňa 2. septembra 2020 budú sprevádzať nasledovné protiepidemické opatrenia. Žiadame Vás, aby ste si ich pozorne prečítali a dôsledne dodržiavali. V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania podľa platného rozvrhu. Vstup do budovy bude zadným vchodom smerom od telocvične. Šatne nepoužívame. Dodržiavame zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško). Pri vstupe do priestorov školy si všetci žiaci a zamestnanci povinne dezinfikujú ruky a podrobia sa meraniu teploty pedagógom vykonávajúcim dozor. V čase od 2. 9. 2020 do 15. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy. Každý žiak si zabezpečí na každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Žiaci sa zdržiavajú predovšetkým vo svojich triedach, a to aj počas prestávok. Stretávanie sa žiakov rôznych tried sa obmedzuje na minimum. Telocvičňa sa do 20. 9. 2020 nevyužíva. Zákonní...

školský rok 2020/2021

18.08.2020 14:12
Zošity a pomôcky potrebné na školský rok 2020/2021 pre 1. stupeň sú uverejnené pri jednotlivých ročníkoch 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník

Program Letnej školičky

10.08.2020 14:14
                   Program Letnej školičky – 17.8.2020 – 21.8.2020  Príchod o 7.30 – areál Základnej školy Pondelok – 17.8.2020 – Enviromentálny deň Ranná hygiena Aktivity:  Výlet:  Ekopark  - Relax – Veľké Úľany                  Prehliadka fauny a flóry Čiernej vody                  Prehliadka mini ZOO                     Športové a pohybové súťaže , hry v prírode Priniesť: šiltovku , fľašu na vodu , zdravotnú kartu poistenca , rúško Poznámka: Možnosť zakúpiť krmivo pre zvieratá ,bufet Utorok – 18.8.2020 – Geografický deň Ranná hygiena Aktivity: Telovýchovná...

Letná škola 3

24.07.2020 21:57

Letná škola

20.07.2020 13:54
Letna_skola.súhlas zákonného zástupcu

Letné školy a tábory

16.06.2020 13:26
letne-tabory-doc.doc

Organizácia vyučovania od 22.6. 2020 do 30.6. 2020

16.06.2020 08:58
1. stupeň 22.6.-23.6- 24.6.2020 ( pondelok-utorok- streda)- výučba prebieha podľa rozvrhu 25.6. 2020 (štvrtok)- odovzdávanie učebníc 26.6.2020 (piatok)- Didaktické hry 29.6.2020 (pondelok) - rozlúčka s deviatakmi 30.6.2020 (utorok)- ukončenie šk. roka, odovzdávanie vysvedčení   2. stupeň 22.6.2020 od 7:20 hod. (pondelok) – dobrovoľný nástup žiakov 6.-9. roč., pri nástupe žiak predloží vyplnené vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie je zverejnené na webovej stránke školy). Žiaci si prinesú rezervné rúška. 22.6.2020-23.6.2020 ( pondelok-utorok)- výučba prebieha podľa rozvrhu 24.6 2020 (streda)- odovzdávanie učebníc 25.6-26.6.2020 (štvrtok-piatok)- 5.-9. roč. – Didaktické hry, opakovanie 29.6.2020 (pondelok)- rozlúčka s deviatakmi 30.6.2020 (utorok)- ukončenie šk. roka, odovzdávanie vysvedčení   Poprosíme žiakov 8. a 9. ročníka, aby sa  zúčastnili...

Deň detí v obci

15.06.2020 12:03
Žiaci mnoho akcií a aktivít sa muselo kvôli karanténe odložiť. Bolo to tak aj s Dňom detí tento rok. Presunul sa na 3.7.2020 - bude to celodenný program - podrobnosti si prečítajte na priloženom dokumente DD.pdf (161306)

Úprava organizácie vyučovania

10.06.2020 11:21
Vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka 15.6 2020 platí úprava príchodu žiakov 1.-5. roč. do školy podľa platného šk. poriadku o 7:20 hod. cez zadný vchod.  Začiatok vyučovania je 7:40, šatne sa naďalej nepoužívajú. Ďakujeme

Prevádzka MŠ

27.05.2020 20:46
POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBDOBIE DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/2020  Od 1.6.2020 sa umožňuje otvoriť materské školy na dobrovoľnej báze po splnení nasledujúcich podmienok: Prevádzka materskej školy sa upravuje po dohode so Zriaďovateľom na základe usmernení Ministerstva školstva na: 7.00 hod. – 16. 00 hod. (9 hodín max.) Nebude zberná trieda, všetky triedy budú fungovať od 7.00 hod., každá trieda bude fungovať samostatne,  budeme sa snažiť byť hlavne vonku s deťmi.   PROSÍME rodičov v rámci minimalizovania zhromažďovania osôb pred materskou školou aj v areály MŠ, aby dodržiavali nasledovný harmonogram príchodu s deťmi: od 7,00hod. do 7,30hod. pracujúci rodičia od 7,30hod. do 8,15hod. nepracujúci rodičia   Preberanie detí z MŠ je nasledovné: - deti, ktorých matky sú na MD/RP od 15,00 do 15,30 hod. - deti zamestnaných rodičov od 15,30 do 16,00 hod. Za pochopenie ďakujeme!   Rodičia pre dieťa prinesú do MŠ papierové...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>