Aktuality

OZNAM

27.05.2020 20:31
          Základná škola s materskou školou v Trsticiach                 Informácie k otvoreniu školy od 1.6. 2020 ORGANIZAČNÉ POKYNY  Všeobecné pokyny: Výchovno-vzdelávacieho procesu sa budú môcť zúčastňovať len zdravé deti a žiaci, bez príznakov ochorení, predovšetkým respiračných – bez zvýšenej teploty, kašľa a sekrécie z nosa a ďalších príznakov ochorenia COVID-19. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa a žiaka do materskej,...

Organizácia a pokyny návštevy školy počas pandémie

27.05.2020 16:05
 organizácia a pokyny

Moja malá záhradka

06.05.2020 11:07
Žiaci prvého stupňa s pani učiteľkami sa zapojili do súťaže s Kauflandom pod názvom " Moja malá záhradka". Za úlohu mali vypestovať malú záhradku v pestovateľskom podnose, napísať a poslať vlastnú rozprávku o tom, ako rastú rastlinky, a samozrejme aj „Fotografiu“ . Všetky triedy boli veľmi šikovné. Veľká vďaka patrí 4.ročníku a pani učiteľke triednej za 2. miesto v súťaži, vyhrali pre školu počítač s monitorom. kliknutím na link si môžete pozrieť fotky a prečítať rozprávku. Moja malá záhradka    

Zápis detí do MŠ

27.04.2020 15:24
Oznámenie! Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Trsticiach oznamuje rodičom, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID -19 sa zápis detí do materskej školy pre školský rok 2020/2021 v termíne od 4. mája 2020 do 29. mája 2020 bude realizovať nasledovne: • žiadosť si môžete stiahnuť na webovej stránke školy:  https://moja.skolanawebe.sk/skola/mstrstice-sk/prihlaska_zs • na facebookovej stránke materskej školy MŠ Trstice: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009050418681 Vyplnenú žiadosť podpísanú oboma rodičmi aj s potvrdením o zdravotnom stave je možné odovzdať nasledovne: • Poštou na adresu: Základná škola s materskou školou v...

Hodnotenie žiakov

20.04.2020 11:36
Milí rodičia, milí žiaci. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečili podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Dňa 06. apríla 2020 bolo vydané usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ, z ktorého vyberáme nasledovné: V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy. V prípade, že by žiakovi...

Oznam

07.04.2020 15:22
Zápis do 1.ročníka Základná škola s materskou školou 925 42  Trstice 647 Oznámenie      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že v termíne od 15.4.2020 do 30.4. 2020 sa  uskutoční zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ bez prítomnosti dieťaťa.  Zapísať sa môžete:   1. Osobne, dňa 16.4. 2020 od 9:000 do 12:00 hod v riaditeľni ZŠ s MŠ Trstice. Poprosíme priniesť rodný list dieťaťa resp. fotokópiu rodného listu. 2. Zaslaním vyplnenej dokumentácie na adresu školy (ZŠ s MŠ Trstice 647, 92542). 3. Vhodením vyplnenej dokumentácie do schránky školy umiestnenej pri vonkajšej bráne. Obálku poprosíme označiť heslom ZÁPIS DO 1. ROČ. Potrebné dokumenty nájdete na webovej stránke školy www.zstrstice-sk.webnode.sk  .                  ...

Zápis do 1.ročníka

30.03.2020 16:22
zápis do 1.ročníka.doc (56320)

Vyučovanie online

20.03.2020 14:58
Milí spolubojovníci !!! Končí sa extrémne náročný týždeň pre nás všetkých. Väčšina žiakov (aj rodičov) svedomite online spolupracovala s pedagógmi, vďaka čomu vzdelávanie našich žiakov napreduje. Spočiatku prevládala nervozita z chaosu, z neznámeho, žiaci sa strácali vo víre informácií, ale napokon, takmer každý si našiel spôsob, ako bez problémov vyriešiť zadané úlohy. Ďakujem rodičom za pochopenie, podporu a pomoc pri tomto nezvyčajnom spôsobe vyučovania, ďakujem vedeniu školy a kolegyniam, že zvládajú tento obrovský nápor práce a v neposlednom rade ďakujem aj žiakom, ktorí sa snažia plniť zadané úlohy, ktorí dokonca aj pomáhajú svojim rovesníkom, a tým pádom aj nám, pedagógom. Som presvedčená, že ak si naďalej budeme pomáhať a podporovať sa navzájom, zdoláme všetky prekážky! Buďme viac trpezliví, empatickí a budúci týždeň začnime s väčším optimizmom a s chuťou ďalej pokračovať! Želám VÁM všetkým dobré zdravie a pekný víkend !!! Mgr.D.Juhosová

Dôležitý oznam

12.03.2020 16:49
Prevádzku ZŠ a MŠ zatvárame od piatka, 13.3.2020 až do odvolania. Prosíme rodičov, aby svoje deti nechávali v domácej karanténe, aby boli v bezpečí. Deti by nemali vychádzať , združovať sa na verejných priestranstvách , navzájom sa navštevovať! Počas dní karantény sú žiaci povinní plniť si školské povinnosti, písať si domáce úlohy zadané pedagógmi školy. Nie sú prázdniny!  Prosím rodičov, aby si plnenie povinností v domácom prostredí odkontrolovali. Pani učiteľky budú online prostredníctvom Facebooku  alebo aplikácie Messenger v čase od 8:00 do 14:00 hod. V prípade nejasností sa obráťte na vyučujúcich a triedneho učiteľa.  Aktuálne informácie budú zverejnené na webovej a facebookovej stránke školy. Ďakujeme za  spoluprácu a zodpovedný...

Upozornenie

09.03.2020 20:53
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Trsticiach oznamuje rodičom, že prijalo sériu bezpečnostných preventívnych opatrení,ktoré by mali znížiť riziko prenosu KORONAVÍRUSU. K zatvoreniu ZŠ a MŠ z epidemiologického hľadiska zatiaľ NIE JE POTREBNÉ pristúpiť. Situáciu neustále monitorujeme. O prípadných zmenách budete okamžite informovaní. Dôrazne odporúčame: - vyvarovať sa návštevám hromadných podujatí -dbať o zvýšenú hygienu rúk -necestovať do rizikových krajín PaedDr.Alena Petrovicsová
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>