Darujte 2% z dane

04.02.2021 16:53

Darujte 2% z daní

Milí rodičia a priatelia školy, touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani euro navyše, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. Preto Vás chceme poprosiť o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2020 v prospech Združeniu rodičov Trstíčatá. Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Ako rodičovské združenie Vás prosíme o poskytnutie 2 % z Vašich daní v prospech našej materskej školy. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní 2 %" z Vašich daní nájdete na stiahnutie nižšie, prípadne v šatni materskej školy. Potvrdenie o zaplatení dane spolu s podpísaným vyhlásením môžete doručiť do MŠ, hromadne ich odovzdáme na daňový úrad.

Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" Vám v práci vydá Vaše mzdové oddelenie.

Vopred za Vaše detičky ĎAKUJEME

2021-01-19-rocne-zuctovanie-ziadost-02.pdf (178,5 kB)