Príručka online vzdelávania

18.01.2021 12:17

Milí žiaci, rodičia, priatelia školy,

ocitli sme sa v nečakanej  situácii, ktorá sa neustále mení a ktorá si od nás vyžaduje nové rozhodnutia, flexibilitu, súdržnosť. Každá zmena prináša nové pravidlá a obmedzenia a všetci sa s nimi snažíme nejako vyrovnať. Na základe skúseností z online vzdelávania zo šk. roku 2019/2020  a na základe vašich postrehov sme sa snažili urobiť si obraz o tom, ako zvládate dištančné vzdelávanie, aké sú vaše potreby ako žiakov, rodičov, učiteľov. Našou snahou je prostredníctvom tejto príručky stanoviť základné pravidlá dištačnej výuky, ktoré by rešpektovali potreby všetkých nás, motivovali a pomáhali zorientovať sa v novej situácii.

Zistili sme, že existuje množstvo potrieb na strane žiakov aj učiteľov, no napriek tomu sme spoločne schopní zvládať výzvu, pred ktorú sme boli postavení. Chýba nám osobný kontakt, spoločné aktivity aj vzájomná interakcia. Tento školský rok sa nám už pravdepodobne nepodarí zrealizovať naše tradičné podujatia. Na druhej strane získavame nové skúsenosti, osvojujeme si nové návyky a zručnosti, čo nám dáva šancu vyviaznuť z tejto krízy s pridanou hodnotou. Preto je viac ako žiadúce, aby ste ani počas vzdelávania na diaľku nestratili motiváciu a chuť pokračovať v rozvoji a osobnostnom raste.

 

Táto príručka má za cieľ sprevádzať Vás nevyhnutný čas cestou vzdelávania. Reflektuje meniace sa podmienky, pravidlá a očakávania. Bude podľa potreby  aktualizovaná a o všetkých zmenách Vás budeme priebežne informovať.

 

Všetci si nepochybne želáme, aby sme ju potrebovali už iba veľmi krátky čas!

 

podrobné informácie si prečítate kliknutím na link:

Príručka-online-vzdelávania-ZSsMS-Trstice.doc