Aktuality

Ako sa učiť cudzí jazyk efektívne?

Súťažíme v jazykoch s WocaBee Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online...

Oznam

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Trsticiach oznamuje žiakom a rodičom, že v školskom roku 2022/2023 sa vyučovanie začína dňa 5. 9. 2022 slávnostnou svätou omšou o 8:00 v rímsko-katolíckom kostole v Trsticiach. Pán farár Mgr. Ladislav Elek srdečne očakáva prvákov aj so školskými taškami. Následne o 9:15 Vás...

Školský covid semafor

Čo platí pre školy, podľa čoho sa postupuje počas pandemii, aktuálny covid semafor Covid-školský-semafor-1.8.pdf (854938)

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR od 29.11.2021

ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: A. S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9....