Zápis detí do MŠ

 
Oznámenie! 
 
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Trsticiach oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 
v termíne od 3. mája 2021 do 7. mája 2021 sa bude realizovať nasledovne:
      • žiadosť môžete vyplniť na webovej stránke školy: https://moja.skolanawebe.sk/skola/mstrstice-sk/prihlaska_zs
     • žiadosť si môžete stiahnuť na facebookovej stránke materskej školy MŠ Trstice:
 
Vyplnenú žiadosť podpísanú oboma rodičmi, s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a kópiou rodného listu je možné odovzdať nasledovne: 
   • Poštou na adresu: Základná škola s materskou školou v Trsticiach, Trstice 1072, 925 42 Trstice 
   • Vhodením do schránky MŠ upevnenej pri bráne MŠ /obálku prosíme označiť: Zápis do MŠ/
   • Elektronicky na e-mailovú adresu: mstrstice@gmail.com 
   • Osobne v budove materskej školy (bez osobnej prítomnosti dieťaťa) v dňoch: 3.5. - 7.5. od 7:00hod. do 16:00hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení. Tešíme sa na vás, detičky, v septembri!