7.ročník

 

Zošity a pomôcky 

MAT - 464, 440, 544

SJL - 464, 524, 444

ANJ – 564+644

NEJ – 564+644

BIO - 460 + podložka

FYZ - 544

CHE - 544

DEJ - 544

GEG - 540

OBN - 524

HUV - 524

NBV - 524

INF - 524

 

Rozvrh hodín
 
 

1.hod.
7:40-8:25

2.hod.
8:30-9:15

3.hod.
9:30-10:15

4.hod.
10:25-11:10

5.hod
11:15-12:00

6.hod
12:05-12:50

7.hod
12:55-13:40

pondelok ANJ BIO MAT SJL CHE OBN  
utorok MAT NEJ TSV SJL VYV FYZ  
streda ANJ BIO SJL CHE ETV/THD NBV/THD  
štvrtok TSV ANJ SJL MAT GEG INF  
piatok NEJ MAT SJL DEJ ANJ HUV