2.ročník

 

Zošity a pomôcky 

523 - 3 ks

512 - 6ks

644 - 2ks

520 - 3ks

notový zošit - 1ks

výkresy: A3 - 20ks,    A4 - 30ks

Ploché aj gulaté štetce, anilínové farby, vodové farby, plastelína

farebné papiere, skicár, lepidlo tyčinkové, nožnice, nádoba na vodu, handrička, zástera na ochranu oblečenia

 

 
 
Rozvrh hodín
 
  1.hod.
7:40 - 8:25
2.hod.
8:30 - 9:15
3.hod.
9:30 - 10:15
4.hod.
10:25 - 11:10
5.hod
11:15 - 12:00
6.hod
12:05 - 12:50
pondelok SJL MAT PVO SJL VYV  
utorok SJL TSV MAT SJL    
streda SJL MAT SJL HUV PVO  
štvrtok MAT SJL SJL TSV NBV  
piatok SJL MAT SJL VYV ETV