Pedagogický zbor

 

PaedDr. Alena Petrovicsová

Mgr. Monika Palecsková

Mgr. Erika Almásiová

Mgr. Adriana Juhosová Szabadosová

Mgr. Beáta Faragóová

Mgr. Darina Juhosová

Mgr. Slávka Balušíková

Mgr. Mária Nagyová

Mgr. Gabriela Dobriová

Mgr. Anikó Vargová

Mgr. Viktória Rózsaová

Bc. Ema Szőcsová

Asistentky učiteľa:

Monika Lakatošová

Nikola Némethová

Zlatica Rapiová