Triedy

Zošity a pomôcky
- sú uvedené aj pri jednotlivých triedach
 

1.ročník

2. ročník

3.ročník

4.ročník

644 - 2ks

460 - 1ks

520 - 3ks

513 – 1ks

ceruzky HB2 - 3ks

farbičky (12 farieb)

výkresy: A3 - 10ks

              A4 - 30ks

ploché štetce

vodové farby

plastelína

farebné papiere

skicár, lepidlo tyčinkové, nožnice tupým koncom

nádoba na vodu, handrička,

 

523 - 3 ks

512 - 6ks

644 - 2ks

520 - 3ks

notový zošit - 1ks

výkresy: A3 - 20ks

A4 - 30ks

Ploché aj gulaté štetce

anilínové farby

vodové farby, plastelína

farebné papiere, skicár, lepidlo tyčinkové, nožnice, nádoba na vodu, handrička, zástera na ochranu oblečenia

 

520 - 2ks

523 - 10ks

664 - 1ks

644 - 1ks

513 – 1ks

Podložka do čistého zošita

výkresy:

A3 -10ks,  A4 -30ks

ceruzka č:2 - 2ks

farebné pero zelené - 1ks

ploché štetce, vodové farby, temperové farby, plastelína

farebné papiere, skicár, lepidlo tyčinkové, nožnice

pravítko trojuholníkové s ryskou – nie elastické!

 

523 - 10 ks

520 - 2 ks

644 - 1 ks

513 – 1ks

podložka malá linajková - 1ks

výkresy:

A3 - 10ks, A4 - 30ks

ceruzka č:2 - 2ks, pero nie gumovacie - 2ks

farebné pero zelené - 1ks

ploché aj gulaté štetce, vodové farby, temperové farby, plastelína

farebné papiere, skicár, nádoba na vodu, handrička, lepidlo tyčinkové, nožnice

pravítko trojuholníkové s ryskou– nie elastické!

 

 

5.roč.

6.roč

7.roč

MAT - 440 +podložka, 444, 524

SJL - 444 .- 2ks, 524 - 1

ANJ – 544+644

BIO - 460-2ks + podložka

DEJ - 544

GEG - 540+podložka

NBV - 544

HUV – notový 516

INF – 524

 

MAT - 464, 460, 544, podložka

SJL - 464, 524, 444

ANJ – 544+644

BIO - 460 + podložka

FYZ - 544,

DEJ - 544

GEG – 540+podložka

OBN - 524

HUV – 516 notový

NBV - 524

INF - 524

 

MAT - 464, 440, 544

SJL - 464, 524, 444

ANJ – 564+644

NEJ – 564+644

BIO - 460 + podložka

FYZ - 544

CHE - 544

DEJ - 544

GEG - 540

OBN - 524

HUV - 524

NBV - 524

INF - 524

8.roč.

9.roč

MAT - 464, 460, 544

SJL - 464 -1ks, 444-1ks,

            524 – 1ks

ANJ – 564+644

NEJ – 564+644

BIO - 460 + podložka

FYZ -  440 + podložka

CHE - 544

DEJ - 544

GEG – 540+ podložka

OBN - 524

HUV -524 

INF – 524

NBV - 524

MAT - 464, 460, 544

SJL - 464 - 2ks, 524 - 1

ANJ – 564+644

NEJ – 564+644

BIO - 460 + podložka

FYZ -  440 + podložka

CHE - 544

DEJ - 544

GEG – 540+ podložka

OBN - 544

HUV -524 

NBV - 524