3.ročník

 

Zošity a pomôcky 

 

520 - 2ks

523 - 10ks

664 - 1ks

644 - 1ks

513 – 1ks

Podložka do čistého zošita

výkresy: A3 - 10ks,  A4 - 30ks

ceruzka č:2 - 2ks

farebné pero zelené - 1ks

ploché štetce, vodové farby, temperové farby, plastelína

farebné papiere, skicár, lepidlo tyčinkové, nožnice

pravítko trojuholníkové s ryskou – nie elastické!

 

 
Rozvrh hodín
 
  1.hod.
7:40 - 8:25
2.hod.
8:30 - 9:15
3.hod.
9:30 - 10:15
4.hod.
10:25 - 11:10
5.hod
11:15 - 12:00
6.hod
12:05 - 12:50
pondelok   ANJ MAT SJL HUV  
utorok TSV MAT ANJ SJL PV  
streda MAT PDA SJL SJL INF  
štvrtok SJL TSV ANJ MAT PV  
piatok SJL MAT SJL VYV ETV/NBV