1.ročník

Zošity a pomôcky 

644 - 2ks

460 - 1ks

520 - 3ks

513 – 1ks

ceruzky - HB2 - 3ks

farbičky (12 farieb)

výkresy: A3 - 10ks

              A4 - 30ks

ploché štetce, vodové farby, plastelína, farebné papiere

skicár, lepidlo tyčinkové, nožnice tupým koncom

nádoba na vodu, handrička,

 

Rozvrh hodín
 
  1.hod.
7:40 - 8:25
2.hod.
8:30 - 9:15
3.hod.
9:30 - 10:15
4.hod.
10:25 - 11:10
5.hod
11:15 - 12:00
6.hod
12:05 - 12:50
pondelok SJL SJL MAT HUV    
utorok MAT SJL SJL TSV NBV  
streda SJL SJL MAT VYV    
štvrtok MAT SJL SJL PVO TSV  
piatok SJL SJL MAT VYV ETV