Projekt Erasmus - Maths is life

 

Prvé stretnutie projektových partnerov sa uskutočnilo v Trsticiach.

koordinátorov partnerských krajín sme privítali krátkym kultúrnym programom našich žiakov. Na pracovnom stretnutí sa  rozhodlo o termínoch a o poradí ďalších stretnutí v jednotlivých krajinách. 1.stretnutie - foto

 

3. - 9. apríla 2017 sa uskutočnilo 1. Medzinárodné stretnutie projektu ERASMUS+  MATHS IS LIFE v Tureckom Kartepe.

Zúčastnili sa ho 3 učiteľky a 4 žiačky Stretli sa so študentmi  z Turecká, Chorvátska a Litvy. Stretnutie bolo zamerané na matematiku v architektúre. Žiaci boli ubytovaní v rodinách, tak mali možnosť spoznať aj tureckú kultúru, ochutnať miestne špeciality. Oboznámili sa s kultúrnymi a historickými pamiatkami. Spolu so študentmi z partnerských krajín sa zúčastnili aktivít zameraných na matematiku. Učitelia si navzájom vymenili aj skúsenosti s výučbou matematiky. Turecko - foto

 

20 - 24. mája. 2017 sa uskutočnilo 2. stretnutie v Taurage v Litve.

Témou bola matematika v prírode. Stretnutia sa zúčastnili 4 žiaci a 4 učitelia. Žiaci si na stretnutie vopred pripravili prezentáciu o téme matematiky v prírode, ktorú neskôr odprezentovali ostatným partnerom. 

Žiaci mali možnosť zúčastniť sa vyučovania. Zúčastnili sa medzinárodnej konferencie, ktorej téma bola matematika vo vyučovaní – v hudbe, geografii, biológii, angličtine, ...

S matematikou v prírode sa pokračovalo aj ďalšie dni keď žiaci riešili matematické úlohy priamo  v prírode - v okolí školy, v parku...

Domov prichádzali plní zážitkov, nových skúseností a v neposlednom rade získali aj nových priateľov. Litva - foto

 

24 . - 30. septembra. 2017 prebehlo stretnutie v Chorvátskej Požege.

stretnutie malo tému matematika v kuchyni. Zahraničného stretnutia sa zúčastnilo 15 žiakov a 4 učitelia. Žiaci museli okrem svoje teoretické vedomostí z oblasti  matematiky preukázať a využiť v praxi. Po vyriešení matematickej úlohy na zistenie presného množstva ingrediencií museli podľa návodu uvariť jedlo.

Súčasťou stretnutia bola aj exkurzia v škole kde sa zúčastnili vyučovacích hodín. Mali tak možnosť oboznámiť sa so spôsobom vyučovania v partnerskej škole. Úlohou učiteľov z jednotlivých krajín   bolo naučiť chorvátskych študentov niekoľko slovenských fráz používaných v každodennom živote. 

Krásy chorvátskej prírody obdivovali v NP Krka  a v prímorskom letovisku Zadar. Chorvátsko- Požega

 

Štvrté stretnutie sa uskutočnilo na Slovensku 6. – 12. mája 2018

Pre našich hostí sme prichystali množstvo aktivít. Pripravili sme pre nich interaktívne hodiny  zamerané na autá, dopravu a matematiku čo bolo hlavnou témou tohto stretnutia. Športové aktivity, tematické skupinové činnosti - zamerané na matematiku v doprave. Hosti možnosť spoznať krásy nášho hlavného mesta aj jedinečné prírodné krásy Slovenska. 

Zúčastnili sa exkurzie v závode Volkswagen Bratislava. Zmerali si sily vo vedomostnom kvíze, kde spolu v jednej skupine súťažili žiaci s učiteľmi  z rôznych krajín.

Učitelia mali pracovné stretnutie zamerané na výmenu skúseností s rôznymi netradičnými metódami a formami práce vo vyučovaní matematiky. Diskutovali aj o matematických súťažiach do ktorých sa zapájajú so svojimi žiakmi. Všetko prebiehalo v anglickom jazyku. ZŠ s MŠ Trstice-foto

Záverečné stretnutie v Chorvátsku

Pracovné nadnárodné stretnutie koordinátorov partnerských krajín dalo priestor na doriešenie spoločných úloh v rámci projektu a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov. záverečné stretnutie - foto