covid semafor

26.08.2021 11:40

Základná škola s materskou školou, Trstice 647, 925 42 Trstice

Manuál školský Covid semafor

 

Uvedené informácie vychádzajú z verzie 1.0 Školského semaforu, zverejneného 17. 8. 2021. Aktuálnu verziu dokumentu nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor.

O zmenách vás budeme vždy informovať.

 

Základné info

  • Podľa nového Covid Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.
  • Na rozdiel od minulého školského roku bude prerušené vyučovanie len na úrovni triedy, nie v celej škole.
  • Ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak alebo zamestnanec, pôjdu žiaci z tejto triedy do štrnásťdňovej karantény, okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali Covid-19).
  • Výnimku z karantény oznamuje rodič predložením Oznámenie_vynimka_z_karanteny.pdf

 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

  • Vyhlásenie sa predkladá pri nástupe do školy a vždy po každom prerušení dochádzky v trvaní TRI a viac dní, vrátane víkendov a sviatkov.
  • Vyhlásenia sa predkladaj fyzickým odovzdaním dokumentu (vyhlasenie_bezpriznakovost.pdf).
  • V zelených okresoch predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti dobrovoľne, v oranžových okresoch táto povinnosť vyplýva z Covid Automatu.
  • Ak žiak nepredloží vyhlásenie, považuje sa za príznakového a je potrebné, aby kontaktoval všeobecného lekára.

 

Ospravedlňovanie dochádzky

Rodič môže ospravedlniť žiaka na päť po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii z dôvodu choroby, presahujúcej päť dní, je potrebné potvrdenie od lekára.

 

Testovanie na školách

Samotesty - každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Svoj záujem o samotesty potvrďte zaslaním mailu na mailovú adresu školy zstrstice@gmail.com do 26.8.2021 do 12:00.