Konzultačné hodiny

19.01.2021 20:27

Konzultačné hodiny pre rodičov-online

Nie je potrebné čakať až do uplynutia pandémie. Získajte informácie o prospechu Vášho dieťaťa a priebehu dištančného vyučovania priamo od vyučujúcich.

Pedagógov kontaktujte cez Messenger.

„Ordinačné hodiny“

19.1.2021 utorok Mgr. Nagyová 17:00 – 19:00 pre 8. roč.

20.1.2021 streda Mgr. Juhosová Szabadosová 17:00 – 18:00 pre 6.roč. – MATEMATIKA 

20.1.2021 streda Mgr. Nagyová  17:00-18:00 pre 5.roč. – ANGLICKÝ JAZYK

                                                    18:00-19:00 pre 6. a 7. roč. – ANGLICKÝ JAZYK, BIOLÓGIA

20.1.2021 streda Mgr. M. Juhász 16:00-17:00- OBN, ANJ

20.1.2020 streda Mgr. D.Juhosová 18.00 – 19.30   SJL 7., 8., 9.  roč.

20.1.2021 streda PaedDr. Petrovicsová 16:00-19:00 

20.1.2021 streda Mgr. Viktória Rózsaová 18:00- 19:00 predmet BIOLÓGIA 5.roč .

21.1.2021 štvrtok Mgr. Faragóová  17:00-18:00 predmet MATEMATIKA 5.roč.

21.1.2021 štvrtok Mgr. Dobriová 17:00-18:00 predmet MATEMATIKA 9.roč., 8.roč.

21.1.2021 štvrtok Mgr. Dobriová 17:00-18:30 pre 7.roč.

21.1.2021 štvrtok Mgr. Balušíková 16:00-17:00 pre 7.roč., dejepis (5.-7.roč.), geografia (roč. 6. a 8.) 

                                            a príprava na 1.sväté prijímanie (3.roč.) a príprava birmovancov (8.a 9.roč.)


22.1.2021 piatok PaedDr. Lang L.,PhD 16:00 – 17:30 pre 6.roč. + predmety DEJ, SJL,NEJ