Oznam- návrat do škôl od 8.2.2021

05.02.2021 12:55

Oznam- návrat do škôl od 8.2.2021

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že od 8.2.2021 ( pondelok) sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ ( 1.-4. ročník).

  • Príchod aj odchod žiakov bude naďalej prebiehať cez zadný vchod smerom od telocvične, šatňové priestory sa naďalej nevyužívajú.
  • Pri vstupe je zákonný zástupca povinný predložiť čestné vyhlásenie  a súhlas so spracovaním osobných údajov a ak je to možné, tak  aj kópiu negatívneho testu. Čestné prehlásenie budete mať k dispozícii na odbernom mieste v kultúrnom dome dňa 5.2.2021 od 15:00 do 19:00. Bude tiež k dipozícii na stiahnutie na webovej stránke našej školy ako aj v messengerovských skupinách.
  • Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu.
  • ŠKD pokračuje v bežnom režime, obed v školskej jedálni je pre stravníkov zabezpečený.
  • Naďalej platia prísne hygienické opatrenia (R-O-R) pre bezpečnosť nás všetkých.

Tešíme sa na vás J

čestné-vyhlásenie.pdf (706822)

informácia-pre-dotknuté-osoby (1).pdf (577049)