ŠKD

05.03.2021 14:40

VÁŽENÍ RODIČIA,

opätovne Vám ponúkame možnosť umiestniť Vaše dieťa (1.-4. roč. ) do ŠKD v našej ZŠ. Nakoľko v nasledujúcich troch týždňoch je potrebné maximálne obmedziť mobilitu obyvateľstva SR, oznamujeme Vám v súlade s Uznesením vlády číslo 123/2021, podmienky prevádzky našej základnej školy: 1. Od 8. marca 2021 môžu ŠKD v ZŠ navštevovať len deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu ako prácu z domácnosti. Zároveň podpisujú Čestné vyhlásenie, pre potreby školy, že do zamestnania dochádzajú. 2. Jeden zákonný zástupca, privádzajúci a odvádzajúci dieťa do ŠKD sa preukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Vyjadrením sa k zdravotnému stavu je vypísanie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. 3. Tlačivá na stiahutie nájdete nižšie, v prípade, ak si tlačivá neviete vytlačiť a vyplniť budú vám k dispozícii pri zadnom vstupe do školy v pondelok 8.3.2021. Ďakujeme Vám za spoluprácu a vzájomné porozumenie. Situácia nie je ľahká pre nikoho z nás. Prajeme Vám zdravie a pokojné dni v rodinách. Do skorého videnia!!

čestné-prehlasenie-o-praci.docx (28318)

četne-prehlasenie-rodica.docx (27897)